Griet Vangaever, 10 minuutjes op 180 graden

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Ik ben Griet Vangaever, installatiekunstenaar. Ik stel mezelf het beste voor aan de hand van mijn werken. In mijn werk ga ik op zoek naar wat mijn wereld is en alles wat rond mij leeft. Brugge zie ik als een speelveld. De West-Vlaamse cultuur, taal en tradities worden in een mixer gestoken en komen er als kunst uit. Ik leef al 22 jaar in deze West-Vlaamse wereld en nog steeds is ze mij vreemd. De minachtende positie van de gemiddelde West-Vlaming ten opzichte van hedendaagse kunst is mijn drijfveer.

Ik reis de wereld rond om zo veel mogelijk verschillende culturen te leren kennen en vat te krijgen op de wereld, maar alles wordt alleen maar een groter raadsel. Daarom wil ik kunst blijven maken. Door antwoorden te vinden bij het stellen van nog meer vragen.

Mijn werk gaat vaker gepaard met “performance”, maar dit op een subtiele manier. De aanwezigheid van het lichaam in mijn werk moet het achterlaten van mezelf symboliseren.

Mijn werk moet je bekijken met de nodige humor.

EN

In my work, I look for what is my world and what lives around me. The city of Bruges is my playing field; the culture, language and traditions of the province of West Flanders are tossed in a blender and re-emerge as art. My home for twenty-two years, this environment is still alien to me; and the typical West Flemish disdain for contemporary art is what drives me.

I travel the world in order to get to know as many different cultures as possible and to fathom the world, but the mystery only grows. That is why I make art; to find answers by asking more questions.

There is often a performative aspect to my work, but it is always subtle. My body’s presence in the work symbolizes the leaving behind of the self.

One should approach my work with a good sense of humour.

Credits

Mentoren / Mentors
Mekhitar Garabedian