1/1

Gilles Dusong

master beeldende kunsten - vrije kunsten

 

Evert in een notendop

Miel meet alle schade op

Vouwmeter kon het niet verteren

Diploma kan ik wel vergeten

Dikke vette Touring bak

Drive-by shooter langs het S.M.A.K.

Patte

Scheve latten

Citadelle de Namur

La vie est dure

Sculptuur van m’n leven

Opgepast op de E40

Calais of Ridder mij om ’t even

Dure Euro Vijfennegentig

Drama Salon

Dikke Smiecht

Houd gij uwen kakker dicht

Medium-Density Fibreboard

Tweedehandse kak-remorque

Schaafband eenmaal gesprongen

Schaafband andermaal gesprongen

Tjonge

Jonge

Metabo for life

Modern stressful times

 

 

Credits

Ik wil Michele couplez, Xavier Dusong en Marieke van Trappen bedanken

 

Mentoren / Mentors
Metten Filip
Florizoone Jan

Links
https://gillesdusong.wordpress.com/
https://www.flickr.com/photos/133991912@N05/