Gaetan Verbeke, Landschapsontwerp Borrekensveld

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur

Dit project is gelegen in Grimbergen en is een buurtpark vlakbij een sociaal appartement. Mijn beeld van de plek bij het bezoek was die van een waardevolle plek met veel potentieel en mogelijkheden die nu weinig te bieden heeft voor de omliggende omgeving. Mijn visie van de plek is om er een ecologisch park van te maken met veel mogelijkheden om sociaal samen te komen met anderen. Het park moet een verlengde worden van het appartement en een leefomgeving vormen. Waar zowel de natuur een belangrijke plaats speelt maar ook veel mogelijkheden bied voor de inwoners. We zijn tegenwoordig zo vaak bezig met de parken en tuinen aan te passen aan de mens, maar soms is het nodig om als mens je aan te passen aan de natuur. Dit wil ik ook bereiken met mijn ontwerp, bij sommige ontwerpideeën krijgen de fauna en flora de eerste plaats. Hierdoor zullen de mensen echt inzien dat als je de natuur voorgang geeft je vaak veel aangenamere plaatsen kunt creëren met minder onderhoud en minder kosten. Kortweg een ecologische leefplek waarin natuur en sociale noden samen één geheel vormen.

This project is located in Grimbergen and is a neighbourhood park near a social flat. My image of the place during the visit was of a valuable place with a lot of potential and possibilities that now has little to offer to the surrounding environment. My vision of the place is to turn it into an ecological park with many opportunities for social gathering with others. The park should become an extension of the flat and form a living environment. Where nature plays an important role, but also offers many possibilities for the residents. Nowadays, we are so often busy adapting the parks and gardens to man, but sometimes it is necessary for man to adapt to nature. This is also what I want to achieve with my design; in some design ideas, the fauna and flora are given priority. In this way, people will really understand that if you give priority to nature, you can often create much more pleasant places with less maintenance and less expense. In short, an ecological living space in which nature and social needs form one whole.

3D visualisaties van het park