Gaetan Verbeke, Tuin- en Landschapsontwerp Mercator

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Pieter Fore
Ann Meirlaen
Sally Lierman
Joke Vande Maele

Onze bachelorproef is een project rondom het Mercatorgebouw in Gent. Het ontwerpproces heeft veel fases doorgaan. Na veel veranderingen en het herbekijken van de analyses ben ik tot een ontwerp gekomen dat zich focust op de gebruikers. Mijn ontwerp neemt de originele insteek van de site als leidraad, waarbij allerlei kamers zijdelings verbonden zijn met elkaar. Het geheel zal eerder het gevoel geven van een binnentuin dan een openbaar park. Door de ligging van de plek is er relatief weinig passage van buitenaf en zal er een semi-publieke sfeer heersen, waarbij iedereen welkom is maar het merendeel van de bezoekers omwonenden zijn. Ik heb geprobeerd een evenwicht te vinden tussen ecologie en functie door veel vergroening te voorzien met behoud van een vlotte circulatie.

Our bachelor thesis is a project centered around the Mercator Building in Ghent. The design process went through many phases. After many changes and re-examining the analyses, I arrived at a design that focuses on the users. My design takes the original concept of the site as a guideline, where all kinds of rooms are connected to each other sideways. The whole will have the feeling of a courtyard garden rather than a public park. Because of the location of the site, there is relatively little passage from outside and a semi-public atmosphere will prevail, where everyone is welcome but most of the visitors are local residents. I have tried to find a balance between ecology and functionality by providing a lot of greening while maintaining a smooth circulation.

Ontwerp en profiel visualisaties
3D visualisatie middenplein