Gaëtaan Ameys, Een verbonden en klimaatadaptief eiland

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Ann Meirlaen
Joke Vande Maele
Kobe Vanhaeren
Pieter Foré
Sally Lierman

Muide Meulestede is een schiereiland gelegen in het noorden van Gent. De wijk bruist van leven en is eerder dichtbevolkt. Hierdoor is functioneel groen voor iedereen een must. Groen dat rust biedt, maar waar ook plaats is voor sport, tal van activiteiten en ontmoeting. Er is reeds enorm veel groen aanwezig, dat veel potentieel bevat, maar dat groen is veelal weinig zeggend. Verder zijn straatprofielen overgedimensioneerd, parkeerplaatsen verbrokkeld en te sterk aanwezig. De padenstructuur doorheen de wijk is onduidelijk waardoor er een onveilig gevoel heerst. Er zijn tal van goederen en diensten aanwezig, maar die zijn niet altijd even makkelijk bereikbaar. Dit ontwerp biedt op klimaatadaptatieve wijze een oplossing op maat van haar gebruikers.

Muide Meulestede is a peninsula located in the north of Ghent. The district bustles with life and is rather densely populated. This makes functional greenery a must for everyone. Green that offers tranquility, but also room for sports, numerous activities and social encounters. There is already an enormous amount of greenery present, which has a lot of potential, but this greenery is often of little significance. Furthermore, street profiles are over-dimensioned, parking spaces are fragmented and too abundant. The path structure throughout the district is unclear, which creates a feeling of insecurity. There are numerous goods and services present, but they are not always easily accessible. This design offers a climate-adaptive solution tailored to its users.


Klimaatadaptief en biodiversiteit

Hiërarchie in paden