Gabrielle Johansson, Ladies, I made a selfie

postgraduaat digital storytelling
Mentoren / Mentors:
Tinka Claeys

Dit digitale project is een Instagramaccount waarin ik het onderzoek van mijn thesis, die ik schreef voor mijn master Kunstwetenschappen, aantrekkelijk wil maken voor niet-kunstkenners. Ik deed onderzoek naar de zelfportretten van vrouwelijke kunstenaars in 17e-eeuws Bologna, waarbij de focus lag op hun identiteitsvorming. Drie hiervan hebben elkaar in het echt gekend: Elisabetta Sirani, Ginevra Cantofoli en Lucrezia Scarfaglia. Hen laat ik op dit account in verschillende IGTV’s met elkaar spreken over hun ‘selfies’. De account wisselt af tussen de video’s en posts die de kunstenaars voorstellen, meer info geven bij de zelfportretten, inzicht geven in hun atelier etc. Ik wil een minder gekende kant van de kunstgeschiedenis tot leven wekken en tonen hoe boeiend deze vrouwen en hun kunst waren.

This digital project is an Instagram account in which I want to make the research of my thesis, which I wrote for my Master of Arts, attractive for non-art connoisseurs. I researched the self-portraits of female artists in 17th-century Bologna, focusing on their identity formation. Three of them knew each other in real life: Elisabetta Sirani, Ginevra Cantofoli and Lucrezia Scarfaglia. On this account, I let them talk to each other about their ‘selfies’ in different IGTVs. The account alternates between videos and posts that introduce the artists, give more information about the self-portraits, give an insight into their studio, etc. I want to bring to life a lesser-known side of art history and show how fascinating these women and their art were.