Francisco Rojas Huertas, Silent Spring

master na master hedendaagse muziek
Mentoren / Mentors:

De natuur biedt ons een enorme hoeveelheid geluidsinformatie. De verscheidenheid aan soorten, samen met niet-biologische geluiden, betekent dat onze hersenen veel verschillende geluiden tegelijkertijd verwerken. In deze ruimtes worden we automatisch deel van de communicatie tussen soorten, waardoor we verbonden worden met onze diepste wortels.

De agressieve ontwikkeling van de maatschappij heeft deze communicatie echter steeds moeilijker gemaakt. De meedogenloze uitbreiding van steden en de afname van het aantal diersoorten hebben de manier waarop we communiceren veranderd, wat ons rechtstreeks beïnvloedt.

Als muzikant heb ik een nauwe band met geluid. Mijn professionele leven draait om deze golven; ik genereer, voel, neem waar en transformeer ze. Toen ik echter onderzoek begon te doen naar geluidsecologie en de invloed ervan op mijn leven, realiseerde ik me door verschillende experimenten dat ik maar heel weinig geluiden per dag waarneem. Wanneer heb ik voor het laatst een vogel horen zingen? Hoeveel verschillende geluiden hoor ik op een dag? Deze vragen deden me beseffen dat ik omringd ben door een aanzienlijke hoeveelheid geluidsvervuiling.

In deze performance gebruik ik mijn belangrijkste instrument, dat van oudsher verbonden is met de natuur, als instrument om mijn zorgen over het klimaat met het publiek te delen.

Being surrounded by nature provides us with a vast array of sound information. The variety of species, along with non-biological sounds, means our brains process many different sounds simultaneously. In these spaces, we automatically become part of the communication between species, connecting us to our deepest roots.

However, the aggressive development of society has made this communication increasingly difficult. The relentless expansion of cities and the decline in species numbers have altered the ways we communicate, directly affecting us.

As a musician, I have a close relationship with sound. My professional life revolves around these waves; I generate, feel, perceive, and transform them. However, when I began researching sound ecology and its impact on my life, I realized through various experiments that I perceive very few sounds in a day. When was the last time I heard a bird sing? How many different sounds do I hear in a single day? These questions made me realize I am surrounded by a significant amount of sound pollution.

In this performance, I use my main instrument, historically connected with nature, as a tool to share my climate concerns with the audience.