Franches Dhont, Phosphenes

master uitvoerende muziek
klassieke muziek
Mentoren / Mentors:
Hendrickje van Kerckhove

Phospenes
(n.) = the colours or ‘stars’ you see when you rub your eyes

Op je oogleden duwen tot je sterretjes ziet. Je adem zo lang mogelijk onder water inhouden. Bloemen opeten. Zweren op het leven van je moeder dat je niet één maar honderden ruimteschepen aan de horizon hebt zien verschijnen. Onschuldig voor een meisje. Maar wat met een vrouw?

Ophelia kent geen grijze zone: het is wit of zwart of felblauw. Hoe harder ze het zand in haar vuist knijpt, hoe heviger het naar de aarde stroomt en dat terwijl ze snakt naar erkenning en geborgenheid.

Phospenes
(n.) = the colours or ‘stars’ you see when you rub your eyes

Rub your eyelids until you see stars. Hold your breath under water for as long as possible. Eat flowers. Swearing on your mother’s life that you have seen not one but hundreds of spaceships appear on the horizon. Harmless for a girl. But what about a woman?

Ophelia knows no grey area: it is white or black or bright blue. The harder she squeezes the sand in her fist, the more violently it flows to the earth, and all the while she yearns for recognition and security.

Phospenes
(n.) = the colours or ‘stars’ you see when you rub your eyes

Op je oogleden duwen tot je sterretjes ziet. Je adem zo lang mogelijk onder water inhouden. Bloemen opeten. Zweren op het leven van je moeder dat je niet één maar honderden ruimteschepen aan de horizon hebt zien verschijnen. Onschuldig voor een meisje. Maar wat met een vrouw?

Ophelia kent geen grijze zone: het is wit of zwart of felblauw. Hoe harder ze het zand in haar vuist knijpt, hoe heviger het naar de aarde stroomt en dat terwijl ze snakt naar erkenning en geborgenheid.