1/1

Fons Artois, Tools for animals

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Tools for animals is een open source speculatief design project om dieren beter te wapenen tegen mensen. Het antropoceen heeft negatieve gevolgen voor de fauna en flora op onze planeet. Momenteel ondergaan we een 6de grote uitstervingsgolf, een die voor het eerst veroorzaakt is door een soort, de mens. Als de natuur zich zou moeten herstellen aan de hand van het proces van natuurlijke diversificatie dan zal dit nog 5 tot 7 miljoen jaar duren. Als we willen dat veel soorten blijven bestaan dan moeten er alternatieven onderzocht worden. Is het mogelijk dat we ecologie en technologie op een harmonieuze manier kunnen laten samenwerken?

EN

Tools for animals is an open source speculative design project to arm animals against humans. The anthropocene has negative consequences for the fauna and flora on our planet. We are currently undergoing a 6th major extinction wave, one caused for the first time by a species, man. If nature were to recover through the process of natural diversification, it would take another 5 to 7 million years. If we want many species to continue to exist, alternatives must be explored. Is it possible that we can make ecology and technology work together in a harmonious way?

Credits

Toby, Elias, Nancy, Ives & Boys

Mentoren / Mentors
Lars Kwakkenbos Jerry Galle