Floris Verbeeck, The Human.pdf: SPECIES

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Jasper Rigole
Ronny Duquenne
Godart Bakkers

The Human.pdf is een verhaalverteller waarvan de mechanismen afhangen van het uitlokken van een botsing tussen documenten – vaak archiefbronnen – met als doel een kruisbestuiving tussen hen op gang te brengen. De ongebruikelijke verbinding van verschillende punten van kennis bevordert een alternatieve lezing van het document.

De documenten in het eerste nummer van The Human.pdf: SPECIES zijn:

Espèces d’espaces, PEREC George, 1974, Éditions Galilée
Soorten ruimten en andere stukken, PEREC Georges, vertaald door John Sturrock, Penguin Books
Rideaux et tentures, 1964, Société Française du Livre
La décoration, 1962, Librairie Hachette et Société d’Études et de Publications Artistiques
Les Styles Français: Le mobilier, 1964, Éditions Plaisir de France
Een verzameling 8mm-films die ik twee jaar geleden op de rommelmarkt kocht.
Een verzameling 8mm-films gemaakt door mijn vader, gevonden op de zolder van mijn ouders.

The Human.pdf is a story telling device which mechanisms depend on the act of provoking a collision between documents – often archival sources – with the aim of instigating a cross fertilization between them. The unusual connection of different dots of knowledge promotes an alternative reading of the document. 

The acting documents in the first issue of The Human.pdf: SPECIES are: 

  • Espèces d’espaces, PEREC George, 1974, Éditions Galilée
  • Species of Spaces and Other Pieces, PEREC Georges, translated by John Sturrock, Penguin Books
  • Rideaux et tentures, 1964, Société Française du Livre
  • La décoration, 1962, Librairie Hachette et Société d’Études et de Publications Artistiques
  • Les styles Français: Le mobilier, 1964, Éditions Plaisir de France
  • A collection of 8mm films that I bought two years ago at the flea market. 
  • A collection of 8mm films shot by my father, found on the attic of my parents. 

“There’s nothing inhuman in a town, unless it’s our own humanity.”