Flore Marreel, Erolf

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Dirk Van Gogh
Sep Verboom

Erolf is een collectie opgebouwd uit vlakken met organische vormen waarbij onder- en bovenvlakken verbonden zijn met ronde stijlen. Het idee en de vormentaal zijn een verzameling van mijn interesses en zijn omgezet in een aantal maquettes. Daaruit vloeiden de prototypes en de effectieve modellen.

Erolf is a collection composed of surfaces with organic shapes where lower and upper surfaces are connected with round styles. The idea and the language of forms are a collection of my interests and were transformed into a number of models. From these flowed the prototypes and the effective models.