1/1
© flora blommaert
© flora blommaert

Flora Blommaert, N!ORE

master beeldende kunsten - autonome vormgeving

NL

N!ORE [grondgebied, vaderland, gebied; in het bijzonder: behorend tot een dorp]

Inheemse volken over de hele wereld worstelen om hun land te beschermen. Ze proberen te overleven in deze – vaak ongerepte – natuurgebieden en zoeken een evenwicht tussen hun cultureel erfgoed en moderne invloeden.

De JuI’hoansi in Namibië zijn er één van de volkeren, die geconfronteerd worden met deze grote kloof in hun culturele identiteit.

Hun nomadische levensstijl, waarbij ze door het wilde en ongerepte land van zuidelijk Afrika zwerven, is hun al lang ontnomen, waardoor het voor jager-verzamelaars moeilijk is om te overleven.

N!ORE is een co-creatief land- en gemeenschapskunstproject in samenwerking met de JuI’hoansi, wonend in het bekken van de Kalahari woestijn.

Ons doel is het oprakelen van verhalen en thema’s – eigentijdse en oude – door middel van de taal van hun ambacht en vaardigheden.

Door de mensen van de N!ORE een stem te geven, kan het eigendomsrecht en de erkenning van hun land en culturele erfenis worden teruggevorderd.

EN

N!ORE [territory, homeland, area; esp. belonging to a village]

Indigenous people all over the world are struggling to protect their homelands and survive in these often untouched areas, trying to find a balance between cultural heritage and modern influence. 

The JuI’hoansi in Namibia are also confronted with this gap in their cultural identity. These hunter-gatherers’ nomadic lifestyle was taken from them long ago, making survival difficult. 

N!ORE is a co-creative land and community art project in collaboration with the JuI’hoansi. Our aim is to tell and recreate stories and issues – contemporary and ancient ones – through the language of their crafts and skills. 

By giving voice to the people of the N!ORE, ownership and acknowledgment of their land and cultural inheritance can be reclaimed.

Credits

Mentoren / Mentors
Willems Catherine
Van Gestel Kristof

Links
http://instagram.com/florablommaert