1/1

Flor Vanseveren, Who's afraid of Virginia Woolf

master drama

NL

What shall we do with Virginia Woolf (early in the morning)?

Hoe wring je je als jonge speler in de huid van een personage met een geschiedenis?

Vier theaterstudenten willen voordat ze afstuderen het stuk der stukken spelen. Flor Van severen, Imke Mol, Mitch Van Landeghem en Naomi van der Horst kiezen ervoor om hun opleiding af te sluiten met Who’s afraad of Virginia Woolf? van Edward Albee.

Hoe speel je deze moderne klassieker die al talrijke versies heeft gekend, opgevoerd door zowel amateur- als hollywoodster?

HONEY: ik hou van verhalen die vertrouwd overkomen… dat zijn de beste

George en Martha leven hun diepe frustraties op elkaar uit en slepen hun gasten, Nick en Honey mee in dit destructieve spel. De acteurs gaan samen met de toneelpersonages het gevecht aan met waarheid en schijn. Wanneer is het spel en wanneer wordt het spel realiteit? Hoe snel geef je jezelf bloot als er gasten zijn? Wie zoekt warmte bij wie?

De nacht wordt een lange afterparty tot het licht wordt. De drank zal rijkelijk vloeien en niemand blijft gespaard

EN

What shall we do with Virginia Woolf (early in the morning)?

As a young player, how do you put yourself in the shoes of a character with a history?

Four theatre students want to graduate playing the Play of Plays. Flor Van severen, Imke Mol, Mitch Van Landeghem and Naomi van der Horst choose to finish their education with Who’s advice or Virginia Woolf? by Edward Albee.

How do you play this modern classic, which has already had numerous versions, performed by both amateurs and Hollywood stars?

HONEY: I love stories that are familiar… they are the best.

George and Martha indulge in their long lasting frustrations and drag along their guests, Nick and Honey, into this destructive game. The actors, together with the characters, engage in a battle about truth and appearances. When is it just a game and when does the game become reality? How quickly do you expose yourself when there are guests? Who seeks comfort with whom?

The night becomes a long afterparty until day breaks. Booze galore. No one is spared.

Credits

SpelMartha: Imke Mol; George: Flor Van Severen; Honey: Naomi van der Horst; Nick: Mitch Van Landeghem  | Tekst: Edward Albee | Vertaling: Gerard Reve (gebracht in samenwerking met auteursbureau ALMO bvba) | Coaching: Jan Bijvoet, Jan Steen | Extra dank aan: Fabrice Delecluse, Tom Goossens, Bart Melief, Martha Balthazar, Zoë Hoornaert, Simon Baetens, Gregory Abels, studenten Master KASK Drama, Frederik Le Roy, NTGent, Monk Dagelet, Louise Bergez, Elisabeth Taylor & Richard Burton en kleine Jimmy.

Mentoren / Mentors
Steen Jan
Bijvoet Jan