Flor-Jan Pauwels, Start to Improvise!

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Alec Lagrange
Petra Vermote
Joost Vanmaele
Links:
Portfolio

Als onderzoek heb ik gekozen rond een thema die dicht bij mijn lespraktijk ligt, namelijk improvisatie. Ik vertrek hier vanuit een focusgroep van leerlingen saxofoon Jazz, Pop en Rock in het DKO, die maximaal 3 jaar bezig zijn met het spelen van saxofoon in deze genres en alle desbetreffende subgenres.

Ik heb gekozen voor dit onderwerp, omdat het als leerkracht niet altijd evident is om een onderwerp als improvisatie aan te brengen bij beginnende leerlingen. En daarom wil ik in dit onderzoek een aantal methodes en oefeningen onderzoeken, die kunnen helpen bij het ontwikkelen en motiveren van leerlingen op vlak van improvisatie.

Ik ben hiervoor te werk gegaan in drie grote onderwerpen, namelijk vrije improvisatie, pentatoniek en akkoordnoten.

As my research, I have chosen to work around a theme close to my teaching practice, namely improvisation. I start out from a focus group of students studying saxophone Jazz, Pop and Rock in the DKO/part-time art education, who have been playing saxophone in these genres and all relevant subgenres for up to 3 years.

I chose this topic because, as a teacher, it is not always obvious to introduce a topic like improvisation to beginning students. And therefore, in this research I want to explore some methods and exercises, which can help develop and motivate students in terms of improvisation.

For this purpose, I have proceeded in three major topics, namely free improvisation, pentatonics and chord notes.


Free improvisation

Bigband

Pentatonics and bluesscale