Febe Coutteau, Buitengewoon basisonderwijs op de boerderij

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kimpe

Er is een groot te kort aan scholen voor het buitengewoon basisonderwijs.

Dit zorgt ervoor dat kinderen niet op tijd de gepaste hulp kunnen krijgen, waardoor de mentale problemen van het kind verergeren.

Met dit project wil ik graag een modulair systeem ontwerpen dat ervoor zorgt dat je een leegstaande schuur als een school kan zien. Zo wordt er plek benut dat eerder nutteloos leek, maar nu voor kinderen een meerwaarde kan zijn. Door omringd te worden met de natuur, is het de beste manier om te leren en rust in je hoofd te vinden.

Zo wil ik voor type 1, 2 en 3 een plek creëren op maat van hun eisen en behoeftes.

There is a huge shortage of special primary education schools.

This prevents children from getting the appropriate help in time, worsening the child’s mental problems.

With this project, I would like to design a modular system that allows you to think of an empty barn as a school. This will make use of space that previously seemed useless, but can now be of added value to children. Being surrounded by nature is the best way to learn and find peace of mind.

Thus, I want to create a space for types 1, 2 and 3 tailored to their requirements and needs.