Farah Van Hoecke, Good Omens

bachelor interieurvormgeving via afstandsonderwijs
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Links:
Portfolio

Het scenografisch project is gestart met de zoektocht naar een geschikt theaterstuk dat nog niet vertaald is naar het theater. Dit theaterstuk is gebaseerd op het gelijknamige boek door Terry Pratchett en Neil Gaiman.

De opdracht bestond eruit een spektakeldecor te construeren in de Antwerpse Stadsschouwburg. Het concept ontstond uit de gedachte van een opengaand juwelendoosje met verschillende lagen. Elk van deze lagen stelt een scène in het stuk voor. Het stuk is uiteindelijk opgedeeld in vier scènes. Een straatomgeving, een ziekenhuisomgeving, een bibliotheekkamer en een appartement. Bij elke transitie verdwijnt de vorige scène naar de achtergrond om de volgende te tonen.

De constructie van het decor is volledig gebouwd op afzonderlijk bewegende platformen, die op afstand te besturen zijn. Hierop staat een constructie bestaande uit trussen en doeken. Het decor zelf is volledig wit waarop projecties weergegeven worden van de respectievelijke scènes.

The scenographic project started with the search for a suitable play that has not yet been translated into theatre. This play is based on the book of the same name by Terry Pratchett and Neil Gaiman.

The assignment was to construct a spectacle décor in the Antwerp City Theatre. The concept arose from the idea of an opening jewellery box with several layers. Each of these layers represents a scene in the play. The piece is ultimately divided into four scenes. A street environment, a hospital environment, a library room and a flat. With each transition, the previous scene fades into the background to reveal the next.

The construction of the set is entirely built on separately moving platforms, which can be controlled remotely. On top of this is a construction consisting of trusses and cloths. The set itself is completely white and displays projections of the respective scenes.

Bewegingen platformen

Grondplan

Zijaanzicht

Detail 1/2 decor bibliotheek