Fanny Wellens, Schone Schijn

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Honoré D'O
Bram Van Damme
Links:
@fnny.w

Fanny Wellens (°2001) is een Belgische kunstenaar die het spanningsveld tussen schoonheid en vuiligheid in alledaagse situaties verkent. Momenteel is de douche haar obsessie. Ze ziet het niet alleen als een plek van reiniging, maar ook als een paradoxale bron waar hygiëne en vuilheid samenkomen. Deze ‘meest hygiënische’ plek in huis, waar alle lichamelijke onzuiverheden worden achtergelaten zoals haar, vormt het centrum van haar onderzoek. Met haar kunstwerken doorbreekt ze conventies en opent ze nieuwe perspectieven op onderwerpen die vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd. Haar werk is niet alleen visueel, maar ook olfactoir en tactiel, waarbij geur een rol speelt en ze douchetegels nabootst met latex om het gevoel te creëren.

Fanny Wellens (b. 2001) is a Belgian artist who explores the tension between beauty and filth in everyday situations. Currently, the shower is her obsession. She sees it not only as a place of cleansing, but also as a paradoxical source where hygiene and dirt meet. This “most hygienic” place in the house, where all bodily impurities are left like hair, is the center of her research. With her artworks, she breaks conventions and opens new perspectives on subjects that are often taken for granted. Her work is not only visual, but also olfactory and tactile, where smell plays a role and she mimics shower tiles with latex to create the feeling.


tegels op tegels

                 tegels op tegels

/ lijnen op lijnen

  • haar lijnen

///////////////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

tegels , latex tegels in de

      ruimte . overleggen

eigen wereld

Poiezie  Poetisch (?)

Poëtisch

          de transformatie tss tegels v. steen of latex, HAAR

zachtjes  , speels/niet te overduidelijk.