Evie Ellen Lippens, Blind Spot

master beeldende kunsten
fotografie
Mentoren / Mentors:
Marie Snauwaert
Anke Brouwers

ENGLISH

Blind Spot refers to the universal fact that each human eye has a blind spot. This place lacks photo-receptors, so no visual information can be received. Here we are essentially blind, but we do not experience this as such. Basically our brains are filling in the missing piece of the image by using the surrounding information. This demonstrates that the brain is filling in missing information: the incomplete is experienced as complete.

Blind Spot is analogous to this fact. It is a search for different photo-graphic techniques and processes of image-making that relate to the wonderful interaction between looking and imagining.

 

NEDERLANDS

Blind Spot verwijst naar het universele feit dat elk menselijk oog een blinde vlek heeft. Op deze plek ontbreken fotoreceptoren waardoor er geen visuele informatie wordt ontvangen. Hier zijn we in essentie blind, doch ervaren we dit niet zo. Het zijn onze hersenen die het ontbrekende deeltje van het beeld invullen door middel van de omringende informatie. Dit toont aan dat de hersenen dingen voor ons invullen: het onvolmaakte wordt als volmaakt ervaren.

Blind Spot treedt in analogie met dit gegeven. Het is een zoektocht naar verschillende technieken en processen van beeldvorming, die aanspraak maken op de wonderlijke wisselwerking tussen kijken en verbeelden.

My sincere thank you goes out to: 

Anke Brouwers

Anne-Françoise Lesuisse

Annelies de Mey

Arnaud Potvin

Dominique Somers

Ives Maes

Jan Kempenaers

Kellie Lippens

Marie Snauwaert

Mattias Bavré

Nina Schouten