1/1

Evelyn Vroman, Wounded

bachelor interieurvormgeving

“Wounded”, een subtiele weergave van een persoonlijke gebeurtenis die mijn leven veranderde.

Recent verloor ik onverwachts een dierbare. Mijn collectie is een weergave van dit verlies, maar ook van het ‘positieve’ dat ik uit deze gebeurtenis heb gehaald. Ieder meubelstuk illustreert diverse stappen van het rouwproces/ verwerkingsproces. De collectie straalt een zekere puurheid uit en nodigt de gebruiker uit om zelf “met zijn wonden te handelen”.

Meubel 1: Coffee table

Het meubelstuk weerspiegelt de inslag van het verlies, die een zekere leegte veroorzaakt. Er is een duidelijk zichtbare, functionele wonde aanwezig. Op deze manier wordt de wonde zowel negatief als positief benaderd.

Meubel 2: Storage

Deze “modules” weerspiegelen het samenkomen van mensen met dezelfde wonde. Er wordt als het ware troost gezocht bij elkaar. Hieruit wordt, door het oprakelen van herinneringen, kracht gehaald. De modules zijn hiernaast ook een weerspiegeling van ‘het eigen behandelen van wonden’. De gebruiker gaat zelf op zoek naar een gewenste opstelling. Er zijn meerdere opstellingen mogelijk.

Meubel 3: Light

Deze staande lamp weerspiegelt het verder gaan, het blijven doorgaan. De gebruiker wordt uitgenodigd om het meubelstuk van meerdere zijden te bekijken. De wonde, die de rode draad vormt binnen deze collectie, is bijvoorbeeld duidelijk waar te nemen in het boven- en onderaanzicht. Wanneer de gebruiker circuleert rond het meubelstuk is er een “glimp van licht” waar te nemen uit een onverwachte hoek.

Credits

Mentoren / Mentors
Van Gogh Dirk
Venlet Danny

Links