Evelien De Bock, The Lady of Wild Things

master beeldende kunsten
mode
Mentoren / Mentors:
Liesbeth Louwyck Liesbeth Louwyck

Mijn onderzoek is vertrokken vanuit een ongenoegen t.o.v. de fast fashion industrie die ervoor zorgt dat mensen hun band met kledij verliezen. Met behulp van recuperatiematerialen en een modulaire benadering, geïnspireerd door de ‘grid’ van OpenStructures, heb ik een modulair systeem binnen de mode ontwikkeld. Een verzameling aan onderdelen die eindeloos toepasbaar zijn op elkaar zorgt ervoor dat het mogelijk wordt een kledingstuk telkens opnieuw vorm te geven met een beperkt aantal middelen. Modules impliceren een activering van de gebruiker. Ik wil mensen aanzetten zelf aan de slag te gaan, hun angst voor het mislukken aan de kant te schuiven, opnieuw te leren spelen. Om de barrière om te durven creëren te verkleinen, verschaalde ik mijn werk naar poppenformaat. Door middel van verschillende workshops groeide mijn verzameling aan objecten en mogelijkheden. Daarnaast werkte ik ook aan eigen interpretaties en een miniatuur collectie. De catwalk is niet mijn voornaamste focus. Wat ik interessanter vind, is de vraag hoe je iets kunt archiveren zonder het te conserveren. Kleren die wegkwijnen in een stock of verpieteren in het huis … Daar heeft niemand wat aan. Ik wil vooral het proces laten zien. De schoonheid daarvan gaat in mode al te vaak verloren.

My research started from a dissatisfaction with the fast fashion industry that causes people to lose their connection with clothing. Using reclaimed materials and a modular approach inspired by the ‘grid’ of OpenStructures’, I developed a modular system within fashion. A collection of components that are endlessly applicable to each other makes it possible to reshape a garment over and over with a limited number of resources. These modules imply user activation. I want to encourage people to get started themselves, to put aside their fear of failure, to learn to play again. To reduce the barrier to dare to create, I scaled my work to doll size. Through various workshops, my collection of objects and possibilities grew. I also worked on my own interpretations and a miniature collection. The catwalk is not my main focus. What I find more interesting is the question of how to archive something without preserving it. Clothes languishing in a stock or languishing in the house … That’s no use to anyone. Above all, I want to show the process. The beauty of which is too often lost in fashion.

Recuperatiematerialen en een modulaire insteek