Eva Vonck, ReBottled Nature

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Dirk Van Gogh
Sepp Verboom

ReBottled Nature is een concept waarbij de mens in connectie staat met de natuur.

Hierbij ligt de focus op het gebruik van gerecycleerde plastic flessen, die dienen als verbindingsstukken tussen natuurlijke materialen. Er ontstaat een unieke verbinding tussen mens en natuur, waarbij duurzaamheid en innovatie centraal staan.

Rebottled Nature is a concept where humans are connected to nature.

The focus is on the use of recycled plastic bottles, which serve as connectors between natural materials. A unique connection is created between people and nature, with sustainability and innovation central.