1/1
Experimentele foto 

Eva Eyskens, SO WHAT NOW?

master beeldende kunsten - mode

NL

Deze collectie is gebaseerd op het onbehagen van de mens in de huidige samenleving. Ze vertrekt van de vraag: ‘What does the perfect world look like for you?’. De wereld is in continue verandering, maar verbetert daarom nog niet. Het pessimisme over de toekomst is een algemeen gevoel dat voor velen bekend is. Ieder heeft zijn eigen mening over hoe we de toekomst van de wereld kunnen verbeteren. Het is op basis van deze diversiteit aan oplossingen dat ik twaalf types, twaalf ‘wereldverbeteraars’ heb bedacht. Op deze manier wil ik mensen aan het denken zetten. Hoe ziet jouw wereld eruit? Hoe draag jij bij aan onze toekomst? Maar ook, hoe zorg je ervoor dat jouw antwoord bijdraagt tot een gezamenlijke oplossing voor de problemen die ons te wachten staan?

EN

This collection is based on man’s unease in today’s society. Starting point is the question: ‘What does the perfect world look like for you?’. The world is constantly changing, but it is not necessarily improving. The pessimism about the future is a general feeling that is familiar to many. Everyone has their own opinion about how we can improve the future of the world. It is on the basis of this diversity of solutions that I have come up with twelve types, twelve ‘world improvers’. In this way I want to make people think. What does your world look like? How do you contribute to our future? But also, how do you ensure that your answer contributes to a collective solution to the problems that we face?

Credits

Eva Eyskens

Mentoren / Mentors
Catherine Willems Marina Yee

Links