Eva Bavré, Close and Elusive

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Julie Peeters
Harold Vergucht
Martine Huvenne

Geïnspireerd op de trilogie van Rachel Cusk en haar opzet erachter, maak ik een persoonlijke vertaling naar een digitaal platform. Ik heb drie (montage)technieken ontdekt die Cusk gebruikt als structuur bij haar boeken: Story, Environment en Character. Hier pas ik mijn eigen perspectief en verhaal op toe. Ik wil een digitale ervaring creëren waarbij de toeschouwer in een narratief terecht komt, gebaseerd op echte persoonlijke ervaringen gecombineerd met fictieve elementen. Ik wil mezelf los maken van mijn eigen verhaal en vanuit een ander personage mezelf interviewen. De dagdagelijks ervaring staat centraal, waarbij alles tegelijkertijd wordt waargenomen wat er rond ons gebeurt.

Inspired by Rachel Cusk’s trilogy and her conception of it, I am making a personal translation to a digital platform. I discovered three (editing) techniques that Cusk uses to structure her books: Story, Environment and Character. I apply my own perspective and story to these. I want to create a digital experience where the viewer enters a narrative based on real personal experiences combined with fictional elements. I want to detach myself from my own story and interview myself from another character. The day-to-day experience is central, observing everything that happens around us at the same time.

NL | Ontdek Close and Elusive op je smartphone (binnenkort online) en laat je onderdompelen in een digitaal verhaal.

EN | Discover Close and Elusive on your smartphone (online soon) and immerse yourself in a digital story.

NL | Enkele beelden en teksten van dit project:

EN | Some images and texts from this project:


ENVIRONMENT | The Old Market

He was probably around his mid-forties, with a rather pale skin. He carried a green travel bag and had a kind appearance.


ENVIRONMENT | The Old Market

ENVIRONMENT | The Old Market

Children were laughing and running around the fountain.

Sometimes little drops touched my bare legs.