1/1

Ester Van Hoorde, De verhalen die wij leven

master beeldende kunsten - grafisch ontwerp

NL

We leven vluchtig, we schrijven vluchtig. De wereld om je hoek is vaak een ongekend gewas van verhalen.

Kattebelletjes: kleine, vluchtig geschreven notities aan jezelf of aan anderen.

Dagdagelijkse woorden waarmee mensen zich omringen zijn verloren geraakt op straat. Ik verzamel ze. Ik lees ze, net als anderen ze lazen voor mij. De woorden brengen mij dichter bij de onbekenden die op dezelfde plaatsen komen als ik. Ze tonen een deeltje van wat rondom mij leeft waarvan ik geen weet heb. Het maakt mij enorm nieuwsgierig, mede omdat ik de vreemden waarschijnlijk nooit fysiek zal ontmoeten.

Vanuit dat idee creëer ik intuïtief verhalen, met de woorden van anderen, die een samenhang vormen met mijn dagdagelijksheden.

EN

Our lives are fleeting, our writing is fleeting. The world around the corner is often an unknown crop of stories.

Scribbled notes, brief and fleeting, to yourself or to someone else.

Everyday words people surround themselves with, lost in the street. I collect them. I read them, like others read them before me. The words bring me closer to the unknown people who pass through the same places as I do. They reveal a glimpse of what lives around me, unknown to me. It makes me incredibly curious, in part because I will probably never physically meet these strangers.

Starting from this idea, I intuitively create stories, with other people’s words, that connect with my everyday life.

Credits

Mentoren / Mentors
Tim Ryckaert
Amélie Laplanche
Angelique Campens

Links