Enzo Perpere, Living Under 30-60-90

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Toon Heyndrickx

Met mijn bachelorproef, genaamd Living Under, wou ik mezelf uitdagen. Om die reden koos ik ervoor om de hedendaagse problematiek in verband met uitbreidende steden aan te pakken. In plaats van steeds opnieuw uit te breiden in de hoogte, wat we de laatste jaren enorm zien toenemen, heb ik ervoor gekozen om het tegengestelde te doen en mijn project ondergronds te ontwerpen.

In mijn project zocht ik een balans tussen onze hedendaagse levensstijl en een primitievere levensstijl. Dit creëerde op zijn beurt een hele boel vragen: hoe ga ik natuurlijk licht voorzien, hoe gaan de bewoners hun units betreden, op welke manier worden basisvoorzieningen zoals elektriciteit gebruikt, welke beleving wil ik creëren.

Mijn project heeft een technische kant, maar ook een enorm sterke filosofische kant. Door deze filosofische kant verkreeg ik een project dat de huidige levensstijl van vele in vraag stelt. Aan de lezer, ik spoor je aan om na te denken: hoe leef je en waarom ?

With my bachelor thesis, called Living Under, I wanted to challenge myself. For this reason, I chose to tackle the contemporary problem of expanding cities. Instead of continually expanding upwards, which we have seen increase dramatically in recent years, I chose to do the opposite and design my project underground.

In my project, I sought a balance between our contemporary lifestyle and a more primitive one. This in turn created a lot of questions: how am I going to provide natural light, how are the residents going to enter their units, how are basic services such as electricity going to be used, what experience do I want to create.

My project has a technical side, but also a very strong philosophical side. This philosophical side gave me a project that questions the current lifestyle of many. To the reader, I urge you to think: how do you live and why?

Living Under 30-60-90

Met mijn bachelorproef, genaamd Living Under, wou ik mezelf uitdagen. Om die reden koos ik ervoor om de hedendaagse problematiek in verband met uitbreidende steden aan te pakken. In plaats van steeds opnieuw uit te breiden in de hoogte, wat we de laatste jaren enorm zien toenemen, heb ik ervoor gekozen om het tegengestelde te doen en mijn project ondergronds te ontwerpen.

In mijn project zocht ik een balans tussen onze hedendaagse levensstijl en een primitievere levensstijl. Dit creëerde op zijn beurt een hele boel vragen: hoe ga ik natuurlijk licht voorzien, hoe gaan de bewoners hun units betreden, op welke manier worden basisvoorzieningen zoals elektriciteit gebruikt, welke beleving wil ik creëren.

Mijn project heeft een technische kant, maar ook een enorm sterke filosofische kant. Door deze filosofische kant verkreeg ik een project dat de huidige levensstijl van vele in vraag stelt. Aan de lezer, ik spoor je aan om na te denken: hoe leef je en waarom ?


Verschil tussen huidige steden en mijn ontwerp.