Emma Van den Berghe, geen titel

master beeldende kunsten
mode
Mentoren / Mentors:
Aouatif Boulaich

In mijn werk heb ik de neiging om de fragiele lijn tussen toewijding en obsessie te ontdekken. En of die bestaat of niet. Ik denk na over het onderscheid tussen detail en essentie – wat is echt het belangrijkst? De tweeluiken, de onafhankelijke silhouetten en de foto’s samen communiceren een afdruk van die gedachten. Tussen de foto’s zitten kleine objecten – juwelen – die ik tijdens mijn wandelingen heb gevonden. Ik beschouw deze installatie als onderdeel van een doorlopend proces – als een stroom van bewustzijn.

In my work, I tend do discover the fragile line in between devotion and obsession. And wether this exists or not. I consider the distinction between detail  and essence – what genuinely matters the most? The diptychs, the independent silhouettes and the photographs together communicate an imprint of those thoughts. Interlaced are small – objects – jewels – I found during my walks.  I consider this installation as part of an ongoing process – as if a stream of consciousness.