1/1

Emma Terweduwe, A Touch to Treasure - Overlays of Tactility

master beeldende kunsten - textielontwerp

NL

Onze handen, de ruimte, ons lichaam,
essentieel in het vormgeven van textiel in onze omgeving
de menselijke ‘tools’ die de vlakke stof driedimensionale waarde geven
Enkel door interactie en gebruik ontplooien we het volledige potentieel.

Vervilten en manipuleren doen rimpelen, krimpen, bewegen, vervormen
er ontstaat een spel tussen visuele diepte en werkelijke lagen
verschillende tactiliteiten komen samen op het lichaam en in de ruimte.

Een monumentale zachtheid, een brute poëzie, een minimalistische rijkheid.

Het lichaam wordt deel van de stof, geeft vorm aan de stof en verdwijnt erin. De interactie met de tactiele wereld wordt uitgedaagd.

EN

Our hands, the space, our body,
Essential in shaping the textiles that surround us
The human ‘tools’ that give the flat surface a three dimensional value
Only through interaction and use can we discover its full possibilities

Felting and manipulating cause wrinkling, shrinking, movement and distortion
A play comes into being between visual depth and real layers
Different tactilities come together on the body and in space

A monumental softness, a raw poetry, a minimalistic richness

The body becomes part of the fabric, shapes the fabric and disappears in it
Challenging the interaction with our tactile world

Credits

TextielLab – Textielmuseum Tilburg

Mentoren / Mentors
Hilde Bouchez
Kivrikoglu Ibrahim

Links
http://emmaterweduwe.com
http://instagram.com/emmatwd