Emma Terlinck, Don’t count your chickens before they hatch

master beeldende kunsten
fotografie
Mentoren / Mentors:
Marie Snauwaert
Bart Koubaa
Links:
Instagram

Emma Terlinck gebruikt fotografie als medium om de tactiliteit van het beeld te verkennen. Haar procesgerichte aanpak combineert spel en intuïtie, waardoor het alledaagse en banale een poëtische kwaliteit krijgen. De afzonderlijke werken vormen samen een geheel, waarbij het geheel meer wordt dan de som der delen.

Emma Terlinck uses photography as a medium to explore the tactility of the image. Her process-oriented approach combines play and intuition, giving the mundane and banal a poetic quality. The individual works together form a whole, with the total becoming more than the sum of its parts.