Emma Posman, Masterrecital Emma Posman

master uitvoerende muziek - klassieke muziek

NL

Als jonge zanger begin je aan een weg die eigenlijk nooit echt ophoudt. Nu ik op het punt sta om af te studeren aan het conservatorium, is het voor mij duidelijk wat ik wil doen. Daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. Het programma van mijn masterproef is een staalkaart van het repertoire waar ik me helemaal in thuis voel. Grotendeels is dit het romantische operarepertoire maar eveneens het Duitstalige lied. Deze grote passie, zowel voor de muziek als het zingen zelf, wil ik met het publiek delen.

EN

As a young singer, you set out on a road that never really ends. Now that I am about to graduate, I feel I know what it is I want to do, and for that I am quite grateful.

The programme for my recital is a sampling of the repertoire I feel completely at ease in. That is mainly the Romantic opera repertoire, but also the German lied. This great passion, both for the music and for the singing itself, I would like to share with the audience.

Credits

Ik wil graag Hendrickje Van Kerckhove bedanken voor de onvoorwaardelijke steun. De fantastische pianist Getacine Pegorim. Mijn liedduo-partner in crime, Bert De Rycke. En niet te vergeten mijn ouders, Karen Coussement&Lucien Posman om er altijd voor mij te zijn en hun eindeloos geduld.

Mentoren / Mentors
Van Kerckhove Hendrickje