Emma Backaert, Gentbrugge en de GKA3, twee indentiteiten die samen de toekomst ingaan

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Joke Vande Maele
Sally Lierman
Kobe Vanhaeren
Pieter Foré
Ann Meirlaen

1993, het grand cru jaar waar de eerste ruimtelijke krijtlijnen werden uitgezet voor een verhaal waar Stad Gent zijn klimaat robuuste belevingsvisie in vertaalde. Afgelopen decennia werd de visie enkele malen bijgeschaafd. Er passeerden verschillende namen, ideeën en utopieën de revue en zo ontstond er… de Groene Klimaatassen. Ze zijn momenteel met 8 en bedienen de natuur tot in het hartje van de stad. Om een verdere uitrol van GKA 3 te voorzien werd er samen met de uitgangspunten van Stad Gent gezocht naar verdere realisatie van een goed en onderbouwde GKA.

 

Er werd gestimuleerd naar verbindingen, meer dwars verbindingen doorheen het stadcentrum en de open ruimte. Met nadruk op een omgeving waar karakter, prikkels en beleving centraal staan. Om de versnippering in het stedelijk weefsel en zijn stad- en wijkparken tegen te gaan werd er geïnvesteerd in groene corridors (klimaatbewuste aders) om mens en dier, jong en oud veilig te begeleiden van en naar groene ruimtes.

 

Klaar om de toekomst in te gaan…

1993, the grand cru year where the first spatial outlines were laid out for a story into which the City of Ghent translated its climate robust experience vision. Over the past decades, the vision was refined several times. Different names, ideas and utopias passed the revue and thus was born … the Groene Klimaatassen. They currently number 8 and serve nature right into the heart of the city. To foresee a further rollout of GKA 3, the City of Ghent’s principles were sought to further realize a good and well-founded GKA.

 

Connections were encouraged, more transverse connections throughout the city center and open space. With emphasis on an environment where character, incentives and experience are central. To combat fragmentation in the urban fabric and its urban and neighborhood parks, investments were made in green corridors (climate-conscious arteries) to safely guide people and animals, young and old, to and from green spaces.

 

Ready to enter the future….