Emile Dubois, Protest Bench

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Dirk Van Gogh
Sep Verboom
Links:
portfolio

Ik vertel doorheen mijn object een verhaal, van een jonge boerenzoon die de branche van zijn ouders ziet opgaan in rook. De boeren in België en andere landen binnen Europa staan tegenover een groot vraagteken. Wat zal de toekomst brengen? Decennia lang werd een bedrijf overgelaten van vader op zoon, tot nu. Vandaag is er geen zekerheid meer door de abnormale regels die de overheid de boeren opleggen aan de huidige landbouwers.

Dappere jonge boeren zijn hierom op straat gekomen om te protesteren tegen deze taferelen.

Als designer wil ik dit ook doen, maar dan aan de hand van design, waar mijn passie ligt. Hopelijk wordt ook deze kritiek gezien en kan ik zo een steentje bijdragen aan het protest.

Through my object I tell a story of a young farmer’s son who sees his parents’ industry go up in smoke. Farmers in Belgium and other countries within Europe face a big question, big issues. What will the future bring? For decades, a business was left from father to son, until now. Today, there is no security due to the abnormal rules imposed by the government on today’s farmers.

Brave young farmers have taken to the streets to protest these scenes because of this.

As a designer, I also want to do this, but through design, which is where my passion lies. Hopefully this criticism will also be seen and in this way I can contribute to the protest.