1/1

Ellen Nijssen, Open einde

bachelor interieurvormgeving

Het thema van mijn bachelorproef is ‘open einde’, een thema omtrent rouwen en bezinnen. Als men te maken krijgt met het verlies van een persoon die nauw aan het hart lag kan men tijdens het verwerkingsproces, verschillende fasen ondervinden. Elisabeth Kübler Ross onderscheidde vijf fasen in het rouwproces : ontkenning, woede, onderhandelen, verdriet en aanvaarding.

Elk persoon ervaart deze gevoelens op een eigen unieke manier. Men kan een fase overslaan of in een fase blijven hangen. In mijn ontwerpen wil ik een soort psychologische wandeling creëren doorheen deze vijf fasen en deze vertalen door middel van architectuur, scenografie en materiaalkeuze.

Credits