Ellen Dhondt, Ellie Dolly : a paper doll

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Nel Aerts
Bram Van Damme
Links:
instagram

Mijn werk is geïnspireerd op uitgesneden poppen uit de jaren 20. De figuur wordt in het midden geplaatst en wordt gepresenteerd door al die voorwerpen of kleren die uiteindelijk het hele beeld of de afbeelding van deze pop vormen. Het is alsof de pop vastzit in een context die haar afbeeldt en waaraan ze niet kan ontsnappen. Ik heb mijn eigen uitgesneden pop ontworpen, ‘Ellie Dolly’ genaamd, die op mij lijkt en functioneert als mijn alter ego.

Door Ellie Dolly als mijn alter ego te gebruiken kan ik mijn werk diep persoonlijk maken en toch universele taboes aanpakken. Het grapt ook met de hedendaagse obsessie in de populaire psychologie van het ‘innerlijke kind’. Ik vond het grappig om mezelf zo af te beelden, om te spelen met het idee van de karikatuur. Het gaat erom bepaalde stereotypen terug te winnen en ze je eigen te maken.

My work is inspired by cut-out dolls from the 20’s. The figure gets placed in the middle and gets presented by all these objects or clothes which eventually form the whole image or portrayal of this doll. It’s like the doll figure is stuck in a context which portrays her and where she has no possibility of escaping. I designed my own cut-out doll named ‘Ellie Dolly’ which resembles me and functions as my alter ego.

By using Ellie Dolly as my alter ego I can make my work deeply personal yet tackle universal taboos. It also jokes with today’s obsession in popular psychology of the ‘inner child’. I found it amusing to portray myself like this, to play with the idea of caricature. It’s about reclaiming certain stereotypes and making them your own.