Elke Cabo, Broedplaatsen

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Ives Maes
Els Roelandt
Catherine Willems

Broedplaats, een gunstige omgeving voor de groei van micro-organismen waaronder bacteriën en fungi vallen. De kern van mijn werk is een interesse in materialen en zintuiglijke ervaringen die verder gaan dan het zichtbare, namelijk de tactiele waarneming. In deze werken neem ik je mee naar de tactiel rijke wereld van korstmossen, een groep organismen die ontstaan uit symbiotische relaties tussen algen en fungi. Een plek waar je de werken niet mag aanraken.

Broedplaats or incubator, a favorable environment for the growth of microorganisms including bacteria and fungi. At the heart of my work is an interest in materials and sensory experiences beyond the visible, namely tactile perception. In these works, I take you into the tactile rich world of lichens, a group of organisms that arise from symbiotic relationships between algae and fungi. A place where you may not touch the works.