Elise Verstraete, De onzichtbare stad

postgraduaat digital storytelling
Mentoren / Mentors:
Pieter Blomme

 

Hallo, Welkom in de Oude Zomerstraat. Het is nu dag… of nacht, er is geroezemoes… Of helemaal geen lawaai en je luistert op dit moment naar het audioverhaal ‘De Onzichtbare Stad’

 

Heb jij je ooit al afgevraagd wat er zich binnenin een huis afspeelt… Als je met een oogopslag door een raam net de onderkant van een lamp en een stukje van een kast kan zien? Of zou je eens die ene afwezige deur aan de straatkant willen openen en weten naar waar die leidt? Wie leeft daar en wat doen ze in dit huis? Wat speelt er zich af aan de andere kant die we net niet zien? Het is een geheel van ruimtes waar we als buitenstaander niet aankunnen… een hele stad die onzichtbaar blijft.

Al luisterend ontdek je de verhalen van de bewoners van deze straat: Het Veenlijk, Brokke, de Kunstenaar, de moeder en haar dochter. Zij zullen je laten zien wat je niet kan zien. Dit zijn maar een paar verhalen die een deel van de stad ontleden, het is een tipje van de sluier en de rest laat ik over aan je eigen verbeelding… Noem het een korte ontmoeting achter de gevels van deze straat die een deel zijn van Brugge, een onzichtbare stad. Tot vandaag…

Luister goed, het verhaal zal snel zichtbaar worden…

 

Dit audio verhaal is een installatie die in de Oude Zomerstraat in Brugge zal staan. Het is de bedoeling dat men kan gaan zitten op een stoel die specifiek voor dit verhaal gemaakt is. Via een QR code op die stoel kan met terecht komen op de website.

Via de link bovenaan kan je het audioverhaal beluisteren. Je kan de site best bezoeken met een smartphone.

Hello, welcome in Oude Zomerstraat. It is now day… or night, there is murmur… or no noise at all, and you are currently listening to the audio story “The Invisible City”…

Have you ever wondered what goes on inside a house… When you can just see the bottom of a lamp and a piece of a cupboard at a glance through a window? Or would you like to open that one absent door on the street side and know where it leads to? Who lives there and what do they do in this house? What is going on on the other side that we cannot see? It is an agglomeration of spaces that we as outsiders cannot reach… a whole city that remains invisible.

While listening, you will discover the stories of the inhabitants of this street: The Bog body, Brokke, the artist, the mother and her daughter. They will show you what you cannot see. These are just a few stories that dissect a part of the city, it’s a tip of the veil and I leave the rest to your own imagination… Call it a brief encounter behind the facades of this street that is a part of Bruges, an invisible city. Until today…

Listen carefully, the story will soon become visible…

 

This audio story is an installation that will be placed in the Oude Zomerstraat in Bruges. The intention is that people can sit on a chair that has been made specifically for this story. A QR code on the chair will take you to the website.

Via the link at the top of the page you can listen to the audio story. It is best to visit the site with a smartphone.


bovenaanzicht van De Oude Zomerstraat, Brugge

zitmeubel

QR code