Eline Vancraeyveldt, (Huis) houden (van)

postgraduaat digital storytelling
Mentoren / Mentors:
Pieter Blomme
Harold Vergucht

Een zoektocht en inspiratiebron naar wonen en geluk – 3 verhalen

“Huizen
drukken iets van onszelf uit, van ons karakter, of van hoe we zouden willen
zijn, en dat maakt architectuur tot een van de grootste bronnen van menselijk
geluk of ongeluk.” (De Botton, A., 2006)

A search and inspiration for living and happiness – 3 stories

“Houses
express something of ourselves, our character, or how we would like to be,
and that makes architecture one of the greatest sources of human
happiness or unhappiness.” (De Botton, A., 2006)