Eline Van Deputte, Sensorial Saloon

master beeldende kunsten
autonome vormgeving
Mentoren / Mentors:
Helena De Smet
Helena De Preester
Mijn Sensorial Saloon is een plek waar mensen op een andere manier in interactie gaan met eten. Wat bedoel ik met een andere manier? In de meeste omstandigheden gaan we eten proeven met behulp van onze smaakpapillen. In veel gevallen kan dit aan de keukentafel, in het salon, op de speelplaats of noem maar op. 

Ik werd benieuwd hoe het zou zijn om eten op een niet-proevende manier te ervaren. Om het voedsel te ruiken, te zien en te voelen. Dit kan allemaal in mijn Sensorial Saloon, waar de zetel gemaakt is van rode bieten en de tafel bestaat uit rabarber en appelen. Waar het tapijt ruikt naar ketchup en de gordijnen lijken op koffievlekken. 

De geuren, kleuren en texturen zullen je omarmen in deze huiselijke ruimte. Het is een immersive experience voor jong en oud.

My Sensorial Saloon is a place where people interact with food in a different way. What do I mean by a different way? In most circumstances, we taste food using our taste buds. In many cases, this can be done at the kitchen table, in the lounge, at the playground or you name it.

I became curious to know what it would be like to experience food in a non-tasting way. To smell, see and feel the food. This is all possible in my Sensorial Saloon, where the seat is made of beetroot and the table is made of rhubarb and apples. Where the carpet smells like ketchup and the curtains look like coffee stains.

The smells, colours and textures will embrace you in this homely space. It is an immersive experience for young and old alike.