Elene Van Looy, Ongewoon Watou

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Ann Meirlaen
Kobe Vanhaeren
Pieter Foré
Sally Lierman
Björn Bracke

Er was eens een klein dorpje in West-Vlaanderen… Watou! Gekend door zijn kunstfestivals en unieke cultuur, is Watou veel meer dan een dorp. ‘Ongewoon’ is het woord waarmee ik Watou kan omschrijven. Geïnspireerd door de kunstcultuur van het dorp, kwam het concept om het Watouplein te ontwerpen als één groot kunstwerk. Mozaïek vormde de onderlegger van het ontwerp, een kunstvorm die door iedereen gekend is en aansluit bij de sfeer van Watou. Naast het kunstverhaal is het ontwikkelen van een klimaatadaptief dorp een belangrijke ambitie. De Warandebeek is een fundamenteel element van het landschap. Door die te laten hermeanderen en oevers met groenbuffers aan te leggen, zal de beek werken als een soort spons in extremere klimaatomstandigheden. De gronden zullen minder snel uitdrogen in de zomer en er zal minder wateroverlast zijn in de winter. De waterkwaliteit stijgt door de oevers met groenbuffers waardoor flora en fauna worden aangetrokken.

Once upon a time there was a small village in West Flanders… Watou! Known for its art festivals and unique culture, Watou is much more than a village. ‘Unusual’ is the word I would use to describe Watou. Inspired by the art culture of the village, the concept of designing Watouplein as one large work of art was born. Mosaic formed the basis of the design, an art form that is familiar to everyone and fits in with the atmosphere of Watou. Besides the art story, the development of a climate-adaptive village is an important ambition.The Warande stream is a fundamental element of the landscape.  By allowing it to meander and by creating banks with green buffers, the stream will act as a sort of sponge in more extreme climate conditions. The ground will dry out less quickly in summer and there will be less flooding in winter. The banks with green buffers will improve the water quality and attract flora and fauna.

Er was eens een klein dorpje in West-Vlaanderen… Watou! Gekend door zijn kunstfestivals en unieke cultuur, is Watou veel meer dan een dorp. ‘Ongewoon’ is het woord waarmee ik Watou kan omschrijven. Geïnspireerd door de kunstcultuur van het dorp, kwam het concept om het Watouplein te ontwerpen als één groot kunstwerk. Mozaïek vormde de onderlegger van het ontwerp, een kunstvorm die door iedereen gekend is en aansluit bij de sfeer van Watou. Naast het kunstverhaal is het ontwikkelen van een klimaatadaptief dorp een belangrijke ambitie. De Warandebeek is een fundamenteel element van het landschap. Door deze te laten hermeanderen en oevers met groenbuffers aan te leggen, zal de beek werken als een soort van spons in extremere klimaatomstandigheden. De gronden zullen minder snel uitdrogen in de zomer en er zal minder wateroverlast zijn in de winter. De waterkwaliteit stijgt door de oevers met groenbuffers waardoor flora en fauna worden aangetrokken.