1/1

Elena Vloeberghen, A Perspective on a Fallen Object

master beeldende kunsten - textielontwerp

NL
een eenzame wandeling
een versluierd conflict
een stilzwijgend compromis

wanneer (ver)worden we?
is het de spanning tussen onrust en kalmte, passie en plicht, kwetsbaarheid en weerbaarheid, open en gesloten, mooi en interessant, destructie en creatie, functioneel en artistiek,
die ons verandert?

Elena Vloeberghen weeft tegenstellingen uit tot een versluierd conflict.

EN

A solitary walk
a veiled conflict
a tacit compromise

When do we become, does it become us?
Is it the tension between restlessness and calmness, passion and duty, vulnerability and resilience, open and closed, beautiful and interesting, destruction and creation, functional and artistic,
that changes us?

Elena Vloeberghen weaves contradictions into a veiled conflict.

Credits

Mireille Bakx
Elisabeth Goethals
Nicolas Van Laere
Zinzi Moons
Familie Ceuppens & Vloeberghen

Mentoren / Mentors
Kars Anita
Vandamme Sofie

Links
https://www.instagram.com/e.vloe/
http://evloe.com/