Dyésé Kalume Botela, Wonen op golven

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Krimpe

Deze bachelorproef richt zich op het ontwerpen van een zelfvoorzienende woonruimte voor een gemeenschap die een nauwe verbinding met de oceaan zoekt. Het ontwerp omvat woningen op het water met gedeelde ruimtes zoals badkamers en keukens, evenals privéruimtes zoals slaapkamers. Dit is geïnspireerd door de behoefte aan duurzame en gemeenschapsgerichte leefomgevingen.

Het doel van dit project is het creëren van een woonconcept dat bewoners dichter bij de natuur en elkaar brengt. Door het gebruik van hernieuwbare materialen en innovatieve bouwtechnieken streeft dit ontwerp ernaar een harmonieus leven op het water mogelijk te maken.

De woonstructuur op het water wordt ondersteund door palen die stevig in de zeebodem zijn verankerd met behulp van schroefankers. Deze methode maakt het mogelijk de structuren in verschillende oceanen te plaatsen. De woningen zijn ontworpen als co-housing, wat sociale interactie en samenwerking tussen de leden van de gemeenschap bevordert. Het hoofdbouwmateriaal is bamboe, gekozen vanwege zijn duurzaamheid en esthetische kwaliteiten.

Een opvallend kenmerk van het ontwerp is het dak, dat is opgebouwd uit gebogen bamboestokken en de vorm van een golf nabootst. Deze golvende dakstructuur zorgt ervoor dat het gebouw naadloos opgaat in het zeelandschap en symboliseert de voortdurende verbinding met de oceaan. De overige ruimtes zijn voorzien van schuifdeuren, waardoor bewoners overdag van het zeezicht kunnen genieten door de deuren open te zetten.

Met dit project demonstreer ik hoe interieurvormgeving kan bijdragen aan de oplossing van moderne woonuitdagingen door middel van duurzame en gemeenschapsgerichte ontwerpen. Dit unieke woonconcept op het water laat zien hoe creatief en verantwoord ontwerp een positieve impact kan hebben op zowel de bewoners als het milieu.

This bachelor’s thesis focuses on designing a self-sufficient living space for a community seeking a close connection to the ocean. The design includes homes on the water with shared spaces such as bathrooms and kitchens, as well as private spaces such as bedrooms. This is inspired by the need for sustainable and community-oriented living environments.

The aim of this project is to create a living concept that brings residents closer to nature and each other. Through the use of renewable materials and innovative construction techniques, this design aims to enable harmonious living on the water.

The living structure on the water is supported by piles firmly anchored in the seabed using screw anchors. This method allows the structures to be placed in different oceans. The houses are designed as co-housing, which promotes social interaction and cooperation among community members. The main building material is bamboo, chosen for its durability and aesthetic qualities.

A striking feature of the design is the roof, which is constructed from curved bamboo canes and mimics the shape of a wave. This undulating roof structure allows the building to blend seamlessly into the seascape and symbolises its continuous connection with the ocean. The remaining spaces are fitted with sliding doors, allowing residents to enjoy the sea view during the day by opening the doors.

With this project, I demonstrate how interior design can help solve modern living challenges through sustainable and community-oriented designs. This unique residential concept on the water shows how creative and responsible design can have a positive impact on both residents and the environment.