1/1

Dries Cools, Ding Ding Ding

master beeldende kunsten - autonome vormgeving

NL

‘Ding Ding Ding’ is een moeilijk gesprek tussen drie sterk uiteenlopende visies.

Ik hoor u al zuchten, want voor geruzie en geclash bent u hier natuurlijk niet gekomen. Gelukkig is er nog één voordeel: het is 2018. Wie er aan het woord gelaten wordt, is een keuze die compleet bij u ligt. De enige voorwaarde is dat u een beetje behendig bent in het bespelen van een flipperkast. Maar dat kan geen probleem zijn. Ik heb vertrouwen in u.

EN

Ding Ding Ding is an uncomfortable conversation between three divergent views.

I can hear you sigh, because you obviously didn’t come here for fighting and clashes. The good news is: it’s 2018. That means it is entirely up to you to decide who will be speaking. The only condition is that you need to have some pinball skills. But that shouldn’t be a problem. I know you can do it.

Credits

Mentoren / Mentors
Herman Gerard