Demi Dewamme, Cohousing Colonia - leven tussen contouren

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Céline De Clercq
Toon Heyndrickx

Het creëren van nieuwe woontypes voor alleenverdieners in een stedelijke context.
Het verbouwen en inrichten van een oud industrieel pand tot een cohousing gebouw.

De sociale interacties tussen de bewoners en uiteindelijk ook de buurt staan hier centraal.
Dit gegeven zal aangemoedigd worden door de juiste architecturale ingrepen te verrichten.

Creating new housing types for single earners in an urban context.
Converting and furnishing an old industrial building into a cohousing building.

The social interactions between the residents and ultimately the neighbourhood are central here.
This fact will be encouraged by making the right architectural interventions.