1/1

Delphine Cobbaert, Double Face

master beeldende kunsten - textielontwerp

NL

Double Face is een onderzoek naar de synergie tussen materiaal, textuur, kleur en techniek. Ik construeer gelaagde textiele oppervlakken met een voor-, binnen- en achterzijde. Daarvoor combineer ik onder meer warme, zware, wollige natuurlijke vezels met heldere, stugge synthetische vezels tot één dynamisch geheel.
Elk textielmateriaal kan naargelang de gebruikte techniek en bewerking verschillende tactiele eigenschappen hebben. Het is dankzij die tactiliteit dat de tastzin het dubbele aspect van een innerlijke en uiterlijke gewaarwording tastbaar maakt.

EN

Double Face is an investigation into the synergy between materials, textures, colours and techniques. I construct layered textile surfaces that have fronts, insides and backs. To do so I combine warm, heavy, woolly natural threads with clear, stiff synthetics into one dynamic whole. Depending on technique and treatment, each textile material can have different tactile properties. It is this tactility that reveals the double aspect of an inner and an outer sensation to the touch.

Credits

Mentoren / Mentors
Kivrikoglu Ibrahim
Steverlynck Diane
De Baets Isabelle