1/1

David Slotema, Pale Window

master audiovisuele kunsten - film

NL

Water, vuur en mensenmassa’s bewegen zich op zulke ingewikkelde en oneindig variabele manieren dat ze bijna onmogelijk in een code vast te leggen of overtuigend te simuleren zijn. Toch komen sommige bedrijven heel dicht in de buurt.

Dichtbij het punt waar het virtuele begint samen te vallen met het reële om zo de werkelijkheid te overlappen. De sleutel tot deze realistische virtualisatie is de mogelijkheid om willekeur te programmeren. Het is een pad dat uiteindelijk zelfs menselijk gedrag voorspelbaar zal maken.

In Pale Window wordt het gebied tussen het reële en het virtuele verkend, waarbij ook het filmische beeld in vraag wordt gesteld.

EN

Water, fire and human crowds move in such intricate and infinitely variable ways that they are near impossible to capture in a code or to simulate convincingly. Yet some companies are coming very close.

Close to the point where the virtual starts to coincide with the real, to overlap reality. Key to this realistic virtualization is the ability to program randomness. It’s a path that will ultimately make even human behavior predictable.

In Pale Window the realm in between the real and the virtual is explored, thereby also questioning the cinematic image.

Credits

Mentoren / Mentors
Grootaers Elias
Huvenne Martine
D'haeyere Hilde

Links
http://www.davidslotema.nl