Daniil Zozulya, e’ssuubi (hope)

master beeldende kunsten
fotografie
Mentoren / Mentors:
MATHIEU ASSELIN
NICK HANNES
WILLEM VERMOERE

“Kalisa Benon is mijn vierde kind, geboren met Spina Bifida. We woonden samen met een vader die van mij verwachtte dat ik een gezonde zoon zou baren, maar zoals je weet, heeft de handicap van mijn zoon ons vanaf de dag van de bevalling gescheiden. Hij verdween. Hij liet me achter in het ziekenhuis waar ik bevallen was (…) Ik huilde, ik gaf mezelf de schuld, ik had een negatieve houding ten opzichte van mijn zoon.”

Namubiru Madrine

“Kalisa Benon is my fourth born, born with Spina Bifida. We were living together with a father who expected me to deliver a good son but as you know disability of my son separated us from the day of delivery he disapeared. He left me in the hospital where I delivered from (…) I cried, I blamed myself, I had negative attitude towards my son.”

Namubiru Madrine