1/1

Dafne Herreman, Geboortebos Gentbrugge

bachelor interieurvormgeving

Het geboortebos is een plek waar het leven centraal staat, ouders komen er bomen planten samen met hun kinderen. Het is belangrijk om ook een plaats te voorzien waar rouw en verlies de aandacht krijgt. Ouders die een kindje verloren zijn, kunnen erheen komen om het kindje te herdenken en te bezinnen, om elkaar te ontmoeten of om alleen te rouwen. Om dit opnieuw op een lijn te trekken met het geboortebos en het leven creëerde ik vogelhuisjes. Niet voor vogels, maar voor mensen. Bezoekers kunnen zich op deze manier terugtrekken in hun eigen nestje.

 

Credits

Mentoren / Mentors
Heyndrickx Toon

Links
https://herremandafne.wixsite.com/portfolio