1/1
Tables: wood, steal and concrete.

Corneel De Corte, Jack of all trades, master of none, still better than a master of one.

master beeldende kunsten - autonome vormgeving

NL

Zoals de titel al suggereert, is een groot deel van het project gericht op het verwerven van een breed scala aan vaardigheden met verschillende materialen en het bereiken van een beter technisch begrip van wat er nodig is om een product te maken. Daarom heb ik werken gemaakt in hout, beton, staal, gegoten aluminium, keramiek en print. Om dit te bereiken moest ik verschillende tussenstappen doorlopen. Voor het gegoten aluminium heb ik een kleine gieterij, tangen en mallen gemaakt.  Voor het hout, een stoombak en mallen om het hout te buigen in een zekere vorm; voor de keramiek, mallen en een vuurput. En een weefgetouw om de zitplaatsen van een schommelstoel te maken. Het is grosso modo een zeer letterlijke interpretatie van “autonoom design” om mezelf zoveel mogelijk vrijheid te geven.

EN

As the title suggests, a large part of the project is focused on gaining a wide array of skills with various materials as well as achieving a greater technical understanding of what it takes to create a product. Therefore I have created works in wood, concrete, steel, cast aluminum, ceramics and print. To achieve this I was required to build several intermediary devices. For the cast aluminum I made a small foundry, tongs and moulds. For the wood, a steam box and jigs to bend the wood to shape.  Moulds for the ceramics as well as a fire pit. And a weaving loom to make the seating of a rocking chair. In large part it is a very literal interpretation of “autonomous design” as to lend myself as much freedom as possible.

Credits

With thanks to my loving family and mentors.

Mentoren / Mentors
De Smet Peter
Van Gogh Dirk