Chloë De Backer, Heart to Heart

master audiovisuele kunsten
animatiefilm
Mentoren / Mentors:
Pascal Vermeersch
Stoffel Debuysere
Links:
Instagram

Een treurige alien zonder hart en haar emotioneel-geconstipeerde huisgenoot moeten samen leren omgaan met verdriet en verlies.

A sad alien without a heart and her emotionally constipated roommate need to learn how to deal with sadness and grief.


The cocoon

eerste concept van de cocoon

Eerste concept voor Angel

First painting of Angel

 

 

 

I made this painting back in 2022. It ended up inspiring me a lot for this project. Ik maakte dit schilderij in 2022, uitendelijk inspireerde het mij veel voor dit project.

 

 

I’ve always loved characters with a celestial design. I think you can tell that it carried trough to the design for my main character.

Ik heb altijd gehouden van personages met een astronomisch concept. Ik denk dat je dat ook kan zien in het ontwerp van mijn hoofdpersonage.

 

 

I wanted my two characters to look very different, almost as opposites, to match their characters. But actually they’re just two halves of the same coin.

 

 

Ik wou dat mijn twee personages elk heel anders uitzagen, bijna als tegenovergestelden, passend bij hun karakter. Maar uiteindelijk zijn ze twee zijdes van dezelfde munt.


Concept voor Minoes

A monster lives in the darkness