Charlotte Van Cleemput, iMind, clear your head

postgraduaat digital storytelling
Mentoren / Mentors:
Pieter Blomme

Heb je last van moeilijke gedachten en herinneringen die je dagelijks leven bemoeilijken?

Gebruik iMind! En maak je hoofd leeg van nutteloze, pijnlijke en giftige herinneringen. iMind gebruikt bilaterale muziek en wetenschappelijk bewezen EMDR gesprekstechnieken die je een rustig en zorgeloos gevoel geven.
Probeer het nu GRATIS: https://imind.bsqd.me/

Biografie

Charlotte Van Cleemput (Sint-Niklaas, 1994°) omschrijft zichzelf als een verhalenverteller wiens werk gebaseerd is op sociale interactie en samenwerking, gedreven door haar sterke emotionele band met de wereld rondom haar.

Haar introspectieve en intieme werk belicht maatschappelijke thema’s vanuit het perspectief van het emotionele en irrationeel gedreven individu. Kenmerken van haar werk zijn persoonlijk, oproepend en introspectief – draaiend om thema’s als relaties en intimiteit, stedelijkheid, gezondheid en het leven in het algemeen.

Over iMind

Met iMind creëerde Charlotte een vervreemdend digitaal verhaal dat wijst op de gevaren van digitale en wetenschappelijke vooruitgang. – We delen allemaal naïef onze gedachten, emoties en zelfs onze diepste geheimen, allemaal in naam van gemak en gepersonaliseerde diensten. Maar tegen welke prijs?

Are you experiencing difficult thoughts and memories that complicate your daily life?

Use iMind! And clear your head from useless, painful and toxic memories. iMind uses bilateral music and scientifically proven EMDR conversation techniques that will make you feel calm and carefree.
Try it now for FREE: https://imind.bsqd.me/

Biography

Charlotte Van Cleemput (Sint-Niklaas, 1994°) describes herself as a storyteller whose work is based on social interaction and collaboration, driven by her strong emotional connection to the world around her.

Her introspective and intimate work highlights social themes from the perspective of the emotional and irrationally driven individual.

Characteristics of her work are personal, evoking and introspective – revolving around themes such as relationships and intimacy, urbanity, health and life in general.

About iMind

With iMind, Charlotte created an alienating digital story that points out the dangers of digital and scientific progress. – We ‘re all naively sharing our thoughts, emotions, and even our deepest secrets, all in the name of convenience and personalized services. But at what cost?