Charlotte Fraeye, En we gaan weer terug een nieuwe-week starten.

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Dirk Deblauwe
Peter De Smet

[…] Daarna om half-9 heb ik mijn kamer afgeflipperd.
En om half-10 heb ik in de voormiddag gesport op de step.
Om 10-uur heb ik mijn lakens in gang gestoken in de wasmachine.
Deze middag om 12-uur mijn natte-lakens in de droogkast gestoken.
Om 1-uur heb ik mijn lakens gestreken en weg gelegd. […]

Elke vrijdag rond half 5 — 6-uur krijgt iedereen in mijn familie een e-mail getiteld ‘En we gaan weer terug een nieuwe week starten’. De afzender is Marieke Fraeye. Mijn tante heeft autisme en houdt sterk vast aan haar gewoontes. Zo ook de wekelijkse e-mails aan haar familie.
De repetitiviteit is sterk aanwezig. Niet alleen binnen één e-mail, ook in het groter geheel. Dit project legt de focus op eigenschappen, structuur, verbindingen, taal, visualisatie …
Waarom heeft Marieke de noodzaak taken die ze vervult doorheen haar week neer te schrijven? Waarom deelt ze die met haar familie?
Het is een uniek gegeven dat ergens ook heel wat universaliteit bevat.
Met een verzameling van zo’n 300 e-mails, tast mijn project de verschillende interpretaties en eigenschappen ervan af. Het vormt een reconstructie van een vertrouwelijke bezieling.

[…] Then at half 9 I swiffered my room.
And at half 10 I exercised on the step in the morning.
At 10 o’clock I put my sheets in the washing machine.
This afternoon at 12 o’clock I put my wet-sheets in the dryer.
At 1 o’clock I ironed my sheets and put them away. […]

Every Friday around 4:30 – 6 p.m., everyone in my family gets an email titled “And we’re about to start another week”. The sender is Marieke Fraeye. My aunt has autism and strongly adheres to her habits. Amongst others the weekly emails to her family.
The repetitiveness is strong. Not only within one email, but also in the bigger picture.This project puts the focus on properties, structure, connections, language, visualization …
Why does Marieke feel the need to write down tasks she accomplishes throughout her week? Why does she share this with her family?
It is a unique fact that also contains a lot of universality.
With a collection of some 300 emails, my project explores their different interpretations and characteristics. It forms a reconstruction of a confidential inspiration.


En we gaan weer terug een nieuwe-week starten. 8 januari 2021_16:41