Charlotte Decoster, Poetic installation: deconstruction of the everyday, a new language

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Ronny Duquenne
Jeroen Wille
Paul Demets

Poëzie lezen zonder het effectief lezen, lezen door het kijken, ervaren en associëren.

Poëzie wordt ruimtelijk, tastbaar. Verdere uitwerking van de abstract visuele beeldtaal.
Miniwoordenboek: associaties met het alledaagse

Poëzie voor mij is het analyseren van het alledaagse op je eigen individuele manier. Zo ga je de prikkels die je binnenkrijgt, opvangen en bijhouden. Het heeft de potentie om veel meer te zijn dan louter woorden en zinnen op een papier. 

Poëtic installation: deconstruction of the everyday, a new language is een onderzoek naar een abstracte, visuele beeldtaal die een nieuwe vorm van poëzie kan worden.